Угода про конфіденційність

 1. o
 2. Ця Угода є договором приєднання відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісів ТОВ «ТК "Атлант-СВ» (надалі – «Володілець») свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами. o
 3. Під час користування Користувачем Сервісами Володілець здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме: o
  1. o
  2. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами; o
  3. файлів cookie; o
  4. ір-адреси; o
  5. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів; o
  6. даних, зазначених у п. 11 даної Угоди. o
  o
 4. Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступних роки після закриття аккаунту на відповідному Сервісі та закінчення користування Користувачем послугами Сервісів o
 5. Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів). o
 6. Володілець використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами. Користувач погоджується з тим, що Володілець має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense. o
 7. Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал. o
 8. Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 даної Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що оброблюються Володільцем. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є: o
  1. o
  2. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо); o
  3. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо); o
  4. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо); o
  5. інші ресурси. o
  o
 9. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних». o
 10. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом. o
 11. Код Стрічки новин, що розміщується на порталі atr.ua, в цілому надається, як є, та не підлягає зміні користувачами порталу atr.ua самостійно або за допомогою стороннiх програмних засобів, зокрема, програм блокування реклами, виконуваних скриптiв, тощо. o
 12. Володілець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою atr.ua і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.